Hoşgörü

Okulumuzda her tür etnik, dinsel, ırksal, cinsel ve kültürel farklılığa saygı duyarız. Farklılıkları ötekileştirmek, inkar etmek ya da çoğunluk içinde yok saymak yerine herkesin birbirinin özgün farklılıklarını tanımasına ve ifade etmesine olanak tanırız.