Cesaret

Okulumuzdaki her çocuğun kişiliğinin, ihtiyaçlarının, ilgi ve yeteneklerinin kendine özgü olduğuna inanırız. Bu yüzden çocukları, kendi potansiyellerini ve ilgilerini keşfetmeleri için cesaretlendiren bir eğitim yaklaşımını benimseriz. Çocukların kendi seslerini bulmaları, bu sesi yaratıcı ve yapıcı bir şekilde güvenle kullanmaları ve böylece kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri Fide'nin eğitim yaklaşımının temel unsurlarından birini oluşturur.