Dürüstlük

Dürüstlük okulumuzun temel değerlerinden biri olarak kabul edilir. Fide Okulları, dürüstlüğün güvene dayanan bir samimiyet olduğuna ve samimiyetin insanı ve eğitimi güçlendireceğine inanır. Bu yüzden okulumuzda yaşantıların, fikirlerin ve duyguların dürüstçe paylaşılması desteklenir.