Fide Atölyeleri

Fide Workshops
Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de desteklemek ve farklı beceriler kazanmalarına yardımcı olmak için Fide Atölyeler Programını uygularız. Amacımız; öğrencilerimizin yaşam içinde karşılaşabilecekleri beceri isteyen problem durumlarını onlara okulda yaşatıp çözüm yolları bulmalarına destek olmak, farklı alanlarla tanışmalarına fırsat yaratmak ve müfredat içerisinde yer almayan ancak okul dışı yaşamda ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Fide Atölyeler Programı modüler bir sistemden oluşur. Sistemde, eğitim-öğretim dönemi sürecinde her öğrencimizin katıldığı 11 modül yer alır. Modüller; mutfak, finansal okur yazarlık, tamirat, yapı-inşa, organizasyon, örgütlenme, donanım-teknoloji, ilişki yönetimi, ilk yardım, doğa ve tutku başlıklarından oluşur. Her atölye, içerdiği beceriye bağlı olarak farklı sürelerde tamamlanır.
 
Modüller 1. sınıfta başlar ve 8. sınıfa kadar devam eder. Programın amacı çocukların her sınıf seviyesinde kendi yaş düzeylerine uygun becerileri kazanmalarıdır. Okul hayatını Fide’de tamamlayan bir öğrenci, örneğin mutfak modülünde, toplam 80 saatlik bir eğitim ile temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik becerileri kazanmış olacaktır. Kesme, doğrama, depolama, saklama, servis, kışa hazırlık, pişirme, içecek hazırlama bu becerilerden bazılarıdır.

Fide Atölyeler Programında  çocukların “bilgiden önce deneyime ihtiyaç duydukları” ilkesi ile hareket edilir.
Program kapsamında çocukların keyifle yumurta kırmayı, çivi çakmayı, ütü yapmayı, bisiklet tekeri yamamayı, bütçe planlamasını öğrendikleri bir alan yaratılarak, öğrencinin okul ve gerçek hayat arasındaki ilişkisi yeniden yapılandırılır.