Fide'nin Yol Haritası ;

Öğrenmenin uzun ve maceralı bir keşif olduğunu biliyoruz. Bu keşif sırasında elimizde bir yol haritasının olması gerektiğine inanıyoruz. Fide Okullarının yol haritası eğitimi dönüştürüyor.

 • Öğrenme parmak izi kadar farklıdır. Her öğrencinin bireyselliğine ve bağımsızlığına önem verir, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda öğrencilerimizi teşvik ederiz.
 • Öğretim programlarının oluşum sürecinde öğrencilerin de yer almasını sağlarız. Öğrencilerin, neyi neden öğreneceklerini bilmelerinin ve bu sayede öğrenilenler ile yaşam arasında bağ kurmalarının değerli olduğuna inanırız.
 • Öğrenme süreçlerinin her aşamasında odağımız öğrencilerdir.
 • Öğrenme ortamlarında öğrencilerin hareketliliğini kısıtlamak yerine hareket özgürlüğüne sahip olmalarını önemseriz.
 • Mutlulukla öğrenme arasında anlamlı bir ilişki olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğlenerek öğrenmeleri, heyecanla proje yürütmeleri temel amacımızdır.
 • Okulun her alanının öğrenme ortamı olduğunu bildiğimiz için okulumuzun fiziki olanaklarını buna uygun şekilde tasarlarız.
 • Öğrenmede rekabetin değil iş birliğinin ve dayanışmanın önemine değer veririz. Bireysel yıldız olmanın değil grupla hareket ederek başarılı olmanın önemine vurgu yaparız.
 • Evrensel değerlerin birleştirici olduğunu bilerek, gelişen ve değişen dünyada uluslararası eğitim standartlarını benimseyen, akademik ve sosyal açıdan donanımlı eğitimciler olmak için çabalarız.
 • Farklılıkların zenginlik olduğunu biliriz. Bu yüzden öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, düşünce ve eylem özgürlüğünü geliştiren etkinliklerde yer almalarına olanak sağlarız.
 • Demokratik kültürün küçük yaşlarda oluşmaya başladığının bilinciyle, katılımcı demokratik bir yapı içinde öğrencilerimizin okulla ilgili kararlarda var olmalarını sağlarız.
 • Merakın en önemli öğrenme motivasyonu olduğunu düşündüğümüz için tüm öğrenme adımlarında merakın yer almasına özen gösteririz.
 • Eleştiren, sorgulayan, girişimci, iş birlikçi, yaratıcı, iletişim becerileri güçlü, kararlı gibi kavramların sadece hedeflerimizde yazılı olarak kalmaması için öğrenme programları içinde bu kavramların yapılandırılması ve içselleştirilmesi için çaba gösteririz.
 • Okulumuzda tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin ölçülebilir hedefleri vardır. Bu hedefler açık ve şeffaftır. Her öğrencimizin de kendi güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmelerini ve buna göre bireysel hedefler belirlemelerini bekleriz.
 • Okulumuz, bağımsız ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine açıktır. Bu konuda bize gelen önerileri öğrencilerimizle beraber değerlendiririz.
 • Üniversitelerin eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde hareket ederiz. Bunun, bilimsel gelişimin takibi açısından değerli olduğunu biliriz.
 • Öğrencileri, öğrenme süreçlerinde ve sonuçlarında sorumluluk almaları için yönlendiririz.
 • Estetik algının gelişebilmesi için “güzeli” arayışa küçük yaşlarda başlarız. Öğrencilerimizin karşılaşacağı ürünlerin, görsellerin, müziklerin seçimine özen gösteririz.
 • Beceri temelli bir eğitimin öneminin farkındayız. Bu yüzden öğrencilerimizin küçük yaşlarda farklı beceriler kazanacakları atölyelerde üretim içinde olmalarını sağlarız.
 • Bilimsel düşünce vazgeçilmezimizdir. Bu yüzden tüm öğretmenlerimizin eğitim bilimi alanındaki gelişmeleri takip etmelerini önemseriz. Tüm öğretmenlerimiz yüksek lisansları ile belirli bir alanda uzmanlaşmışlardır.
 • Okul çalışanlarımızın çok yönlülüğünün ve dünyaya bakışlarının, rol model alarak öğrenen öğrencilerimiz için çok önemli olduğunu biliriz. Bizimle çalışan arkadaşlarımızı seçerken bu ölçütleri özellikle dikkate alırız.
 • Türkçe ve İngilizce becerisini, temel bir kendini ifade yöntemi olarak görürüz. Bu bilinçle “dil” programımızın en iyi şekilde işlemesini sağlar ve programımızı devamlı gözden geçiririz.
 • Çeşitlendirilmiş sosyal etkinlikler programlarıyla öğrencilerimizin farklı alanlarda gelişimlerine destek oluruz.
 • Her 40 dakikalık dersi bir perdelik oyun olarak düşünürüz ve her oyuna öğrencilerimizin aktif olarak katılmasını sağlarız.
 • Davranış değişikliğinin sürece bağlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden okul rehberlerimiz, öğrenme ortamlarında öğrencilerimizle beraberdir. Öğrencilerimizin gelişim süreçleri bütünsel olarak ele alınır.
 • Okul ve ev yaşantısındaki ortak dil ve tutumun öğrencilerimizin gelişimleri üzerinde olumlu etki yaratacağını biliyoruz. Bu yüzden velilerimize sık sık geri bildirimde bulunuruz. Karşılıklı dinlemenin ve bilgi alışverişinin öğrencilerimizin yararına olacağının farkındayız.
 • Okulumuzda ödev verilmemektedir. Öğrencilerimizin kişisel meraklarına yönelik araştırmalar yapmaları ve okumaları ise desteklenmektedir.
 • Değerlendirmenin, öğrenme çıktılarının kontrol edilmesi için iyi bir geri bildirim aracı olduğuna inanıyoruz. Süreçten bağımsız sonuç değerlendirmesini anlamlı bulmuyoruz. Bu yüzden öğrenme süreçlerini ve bu süreçlerin sonundaki sonucu değerlendirip öğrencilerimize kendilerini geliştirebilmeleri için geri bildirimde bulunuyoruz.
 • Çocuk emeğinin ve ürününün değerini biliyoruz. Bu yüzden okulumuzda gerçekleşecek her türlü etkinliğin ve gösterinin yaratım sürecinde öğrenci çabasıyla ilerliyoruz. Okul gösterilerinde amacımız öğrenme süreçlerinin paylaşılmasıdır.
 • Açık ve şeffaf olmanın güvenle ilgili olduğunu biliyoruz. Okulumuzdaki her konuda açık ve şeffaf davranılması ilkesiyle hareket ediyoruz.
 • Yaşamsal rollerimizin öğrencilerimizin duygusal yaşantılarında önemli bir denge oluşturduğuna inanıyoruz. Bu yüzden velilerimizden evlerinde öğretmen rolüne girmelerini istemiyoruz. Öğretmenlik rolünün bizde olunduğunun ve bu rol için uzun bir birikimle FİDE Okullarının kurulduğunun bilinmesini istiyoruz.