Değerlendirme

Değerlendirmenin, öğrenme çıktılarının kontrol edilmesi için iyi bir geri bildirim aracı olduğuna inanırız. Değerlendirme çalışmalarımızı bireye özgü yaparız. Her öğrenci kendi içinde değerlendirilir. Süreçten bağımsız sonuç değerlendirmesini anlamlı bulmadığımız için öğrenme süreçlerini ve bu süreçlerin sonundaki sonucu değerlendiririz. Öğrencilerimize kendilerini geliştirebilmeleri için geri bildirimde bulunuruz.