Yabancı Dil

Dünya vatandaşı olmanın birinci koşulu yabancı dildeki yetkinliktir. Okulumuzda güçlü ve yapılandırılmış bir yabancı dil programına yer verilir. Yabancı dil programı birinci sınıfta başlar. Sekizinci sınıftan mezun olan öğrencilerimizin, ana dilleri dışında ikinci yabancı dillerinde de kendilerini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilmeleri amaçlanır.