Yazma

Yazılı anlatım geliştirilebilen bir beceridir. Önemli olan öğrencilerin yazmayı, sözcüklerle oynamayı sevmeleridir. Oyunsu süreçlerde tasarlanan, heyecan verici yazma çalışmaları içinde öğrencilerimizin yazmaya karşı olumlu tutum geliştireceklerine inanırız. Yazılı anlatımlarda biçime değil içeriğe odaklanırız. Öğrencilerden gelen yazılı ürünlerin paylaşılmasına olanak verip ortaya çıkan ürünlerin değerli olduğunun fark edilmesini sağlarız. Yazılı anlatımda bireysel özgürlük alanları sağlayarak, öğrencilerin kendi ilgi alanlarında yazmalarına fırsat veririz.