Sosyal Bilgiler

Dünya keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Okulumuzda sosyal bilgiler alanında ezberi sınıflardan uzaklaştırıp neden-sonuç ilişkileri kurarak, olaylardan olgulara yol alacağımız bir yöntem bilimle çalışırız.