Güzel Sanatlar

Her öğrencimizin iyi birer sanat alımlayıcısı olmalarını isteriz. Bu amaçla öğrencilerimizin okulumuzda küçük yaşlardan itibaren farklı sanat alanlarıyla karşılaşmalarını sağlarız. Oluşturduğumuz müze programıyla güzel sanatlar eğitimini bir arada sunarız. Öğrencilerimizin belirli bir alana yönelmesi durumunda bunu ailelerle paylaşarak öğrencimizin o alandaki gelişimi için öncülük ederiz.