Farklı Disiplinler

Fide Okullarında disiplinlerarası çalışma önemsenir. Öğrencilerin yeni öğrenmelerle karşılaşırken, farklı alanlarla beslenmelerine ve öğrenmede bütünselliğe özen gösterilir.