Menü

Fide Okullarının yol haritası eğitimi dönüştürmek üzere tasarlandı. Biz öğrenmenin uzun, macera dolu, keşfe dayanan, bitimsiz bir yolculuk olduğuna ve bu yolculuğun istenilen rotada ilerlemesi için bir yol haritasının olması gerektiğine inanıyoruz.

 • Öğrenme süreçlerinin her aşamasında odağımız öğrencilerdir. Tüm kararlarımızı çocuğun üstün yararını gözeterek alırız.
 • Öğrenme parmak izi kadar farklıdır. Her öğrencinin bireyselliğine ve bağımsızlığına önem verir, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda öğrencilerimizi teşvik ederiz.
 • Öğretim programlarının oluşum sürecinde öğrencilerin de yer almasını sağlarız. Öğrencilerin neyi, neden öğreneceklerini bilmelerinin ve bu sayede öğrendikleriyle yaşam arasında bağ kurmalarının değerli olduğuna inanırız.
 • Öğrenme ortamlarında öğrencilerin hareketliliğini kısıtlamak yerine hareket özgürlüğüne sahip olmalarını sağlarız.
 • Mutlulukla öğrenme arasında anlamlı bir ilişki olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğlenerek öğrenmeleri, heyecanla proje yürütmeleri temel amacımızdır.
 • Merakın en önemli öğrenme motivasyonu olduğunu düşündüğümüz için tüm öğrenme adımlarında merakın yer almasına özen gösteririz.
 • Öğrenmeyi dört duvarla sınırlı görmeyiz. Okul içi ve dışı tüm alanların öğrenme ortamı olduğunu kabul eder ve bu doğrultuda planlama yaparız.
 • Öğrenme ortamını bireysel rekabet yerine iş birliği ve dayanışma becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlarız.
 • Evrensel değerlerin birleştirici olduğunu bilerek, gelişen ve değişen dünyada uluslararası eğitim standartlarını benimseyen, akademik ve sosyal açıdan donanımlı eğitimciler olmak için çabalarız.
 • Farklılıkların zenginlik olduğunu biliriz. Bu yüzden öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, düşünce ve eylem özgürlüğünü geliştiren etkinliklerde yer almalarına olanak sağlarız.
 • Demokratik kültürün küçük yaşlarda oluşmaya başladığının bilinciyle, katılımcı demokratik bir yapı içinde öğrencilerimizin okulla ilgili kararlarda var olmalarını sağlarız.
 • Eleştiren, sorgulayan, girişimci, iş birlikçi, yaratıcı, iletişim becerileri güçlü, kararlı gibi kavramları yazılı hedefler olmaktan çıkarıp öğrenme programlarına dahil ederek içselleştirilmesi için çaba gösteririz.
 • Okulumuzda tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin ölçülebilir hedefleri vardır. Bu hedefler açık ve şeffaftır. Öğrencilerimizin de güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmelerini ve buna göre bireysel hedefler belirlemelerini bekleriz. Bu bağlamda düzenli aralıklarla öğrenci-öğretmen görüşmeleri gerçekleştiririz.
 • Okulumuz bağımsız kuruluşlar ile şeffaf sivil toplum kuruluşlarının projelerine açıktır. Bu konuda bize gelen önerileri öğrencilerimizle beraber değerlendiririz.
 • Üniversitelerin eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde hareket ederiz. Bunun, bilimsel gelişimin takibi açısından değerli olduğunu biliriz.
 • Öğrencileri, öğrenme süreçlerinde ve sonuçlarında sorumluluk almaları için yönlendiririz.
 • Estetik algının gelişebilmesi için "güzel"i arayışa küçük yaşlarda başlarız. Öğrencilerimizin karşılaşacağı ürünlerin, görsellerin, müziklerin seçimine özen gösteririz.
 • Beceri temelli bir eğitimin öneminin farkındayız. Bu yüzden öğrencilerimizin küçük yaşlardan başlayarak farklı beceriler kazanacakları atölyelerde, üretim içinde olmalarını sağlarız.
 • Bilimsel düşünce vazgeçilmezimizdir. Bu yüzden tüm öğretmenlerimizin eğitim bilimi alanındaki gelişmeleri takip etmelerini önemseriz.
 • Rol model alarak öğrenen öğrencilerimiz için okul çalışanlarımızın çok yönlülüğünün ve dünyaya bakış açılarının çok önemli olduğunu biliriz. Bizimle çalışan arkadaşlarımızı seçerken bu ölçütleri özellikle dikkate alırız.
 • Dil (Türkçe-İngilizce) becerisini, kendini ifade etmenin temel yöntemi olarak görürüz. Bu bilinçle "dil" programımızın en iyi şekilde işlemesini sağlar ve programımızı devamlı gözden geçiririz.
 • Çeşitlendirilmiş sosyal etkinlikler programlarıyla öğrencilerimizin farklı alanlarda gelişimlerine destek oluruz.
 • Her dersi, bir perdelik oyun olarak düşünürüz ve her oyuna öğrencilerimizin aktif olarak katılmasını sağlarız.
 • Davranış değişikliğinin sürece bağlı olduğunu biliriz. Öğrencilerimizin duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerini bütünsel olarak ele alırız.
 • Okul ile ev yaşantısındaki ortak dil ve tutum öğrencilerin gelişimleri üzerinde olumlu etki yaratır. Bu yüzden velilerimize belirli aralıklarla geri bildirimde bulunuruz. Karşılıklı dinlemenin ve bilgi alışverişinin öğrencilerimizin yararına olacağının farkındayız.
 • Fide’nin, ilkokul düzeyinde ödev yoktur. Öğrencilerimizin kişisel merakları doğrultusunda yapacakları araştırmaları ve okumaları destekleriz.
 • Değerlendirme, öğrenme çıktılarının kontrol edilmesi için iyi bir geri bildirim aracıdır. Süreçten bağımsız yapılan sonuç değerlendirmesini anlamlı bulmayız. Öğrenme süreçlerini ve sonuçlarını değerlendirip öğrencilerimize kendilerini geliştirebilmeleri için geri bildirimde bulunuruz.
 • Çocuk emeğinin, ürününün değerini biliriz. Okulumuzda gerçekleşecek her türlü etkinliğin ve gösterinin yaratım sürecinde öğrenci çabasıyla ilerleriz. Okul gösterilerinde amacımız öğrenme süreçlerinin paylaşılmasıdır.
 • Açıklık ve şeffaflığın güvenle ilgili olduğuna inanırız. Okulumuzdaki her konuda açık ve şeffaf davranırız.
 • Yaşamsal rollerimizin, öğrencilerimizin duygusal yaşantılarında önemli bir denge oluşturduğuna inanırız. Bu yüzden velilerimizden evlerinde öğretmen rolüne girmemelerini isteriz.
 • Fide'nin can suyu oyundur. Akademik anlamda da öğrenme için oyundan yararlanırız.