Menü
Çocuğun Üstün Yararı
Çocuğun Üstün Yararı

Farklılaştırma, yaşamla bağ kurma, hareketlilik, bütünsel öğrenme ortamı, merak

İyilik Hâli
İyilik Hâli

Oyunsu süreçler, öz farkındalık, sosyal beceri, akademik ve sosyal benlik algısı, sağlık, dayanıklılık, açık fikir, denge, hareket

Dayanışma
Dayanışma

İçsel rekabet, yaşam rolleri ve becerileri, ortaklaşma, iş birliği, ortak hedef

Evrensel Değerler
Evrensel Değerler

Farklılıklar, kişisel bütünlük, hakkaniyet, insan onuruna saygı, toplum hizmeti, merhamet

Demokratik Kültür
Demokratik Kültür

Çocuğa söz hakkı, açık ve şeffaf iletişim, Fidelity

Başarı
Başarı

Hedefler, sorumluluk almak, öğrenme çıktıları, beceri temelli eğitim, bilimsel düşünce, sürdürülebilirlik, takip

Estetik Algı
Estetik Algı

Sanat, sergi, müze, özen, değer verme, önem verme

Az Daha Çoktur
Az Daha Çoktur

Derinlik

Ritim - Rutin - Ritüel
Ritim - Rutin - Ritüel