Menü
Matematik

Fide Okullarında öğrencilerin yaşamdan kopuk olmayan bir matematik programı yoluyla matematiksel kavramlarla karşılaşmaları ve bu alana ilgi duymaları sağlanır. Öğrencilerimiz gerçek hayattaki deneyimlerden yola çıkarak, onlara sunulan problem durumlarını aşmak için matematiği kullanır. Matematik bir ezber dersi olarak değil; sınıfa yerleştirilecek masa için ölçüm yapılarak, alışveriş bütçesi hazırlanarak, tasarımda sayılarla oynanarak temel matematik becerisinin kazandırılmasına yönelik olarak işlenir.

Yabancı Dil

Dünya vatandaşı olmanın birinci koşulu yabancı dildeki yetkinliktir. Okulumuzda güçlü ve yapılandırılmış bir yabancı dil programına yer verilir. Yabancı dil programı anasınıfında başlar. Sekizinci sınıftan mezun olan öğrencilerimizin, ana dilleri dışında ikinci yabancı dillerinde de kendilerini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilmeleri amaçlanır.

Okuma Kültürü

Okuma kültürünün gelişmesi için okumanın alışkanlığa dönüşmesi gerekir. Okumanın sevilen bir alışkanlık olması için öğrencilerimizin okulun farklı noktalarında kitaplarla bir arada olmasına olanak tanırız. Okulumuzdaki her kitap; çocukların tercihleri de göz önüne alınarak özenle incelenerek seçilir ve her öğrenciye ilgisine göre kitap seçme özgürlüğü tanınır.

Yazma

Yazılı anlatım geliştirilebilen bir beceridir. Önemli olan öğrencilerin yazmayı, sözcüklerle oynamayı sevmeleridir. Oyunsu süreçlerde tasarlanan, heyecan verici yazma çalışmaları içinde öğrencilerimizin yazmaya karşı olumlu tutum geliştireceklerine inanırız. Yazılı anlatımlarda biçime değil içeriğe odaklanırız. Öğrencilerden gelen yazılı ürünlerin paylaşılmasına olanak verip ortaya çıkan ürünlerin değerli olduğunun fark edilmesini sağlarız. Yazılı anlatımda bireysel özgürlük alanları sağlayarak, öğrencilerin kendi ilgi alanlarında yazmalarına fırsat veririz.

Sosyal Bilgiler

Dünya keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Okulumuzda sosyal bilgiler alanında ezberi sınıflardan uzaklaştırıp neden-sonuç ilişkileri kurarak, olaylardan olgulara yol alacağımız bir yöntem bilimle çalışırız.

Güzel Sanatlar

Her öğrencimizin iyi birer sanat alımlayıcısı olmasını isteriz. Bu amaçla okulumuzda öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren farklı sanat alanlarıyla karşılaşmalarını sağlarız. Tema bağlantılı müze gezileriyle güzel sanatlar eğitimini bir arada sunarız. Öğrencilerimizin belirli bir alana yönelmesi durumunda bunu ailelerle paylaşarak öğrencimizin o alandaki gelişimi için öncülük ederiz.

Bilim

Bilimsellik okulumuzun her alanda vazgeçilmezidir. Bilimin, merakla yol aldığını bildiğimiz için öğrencilerimizin merak duygularını besleyecek projeler içinde bilimle tanışmalarını ve bilimsel bilgi üretmenin aşamalarını öğrenmelerini sağlarız. Amacımız sorgulayan öğrencilerimizin deneyerek ve yaparak, sorularının yanıtlarını aramalarıdır.

Teknoloji

Teknolojiyi sadece işimizi kolaylaştırmak için değil, farklı diller üretmek için kullanırız. Fide Okullarında teknoloji, üretmek ve keşfetmek için önemli bir araçtır.

Farklı Disiplinler

Fide Okullarında disiplinlerarası çalışma önemsenir. Öğrencilerin yeni öğrenmelerle karşılaşırken, farklı alanlarla beslenmelerine ve öğrenmede bütünselliğe özen gösterilir.

Hareket

Biz yetişkinler bile uzun süre bir yerde oturamazken öğrencilerimizin sınıfta edilgen olarak uzun süre beklemelerinin çocukların doğasına aykırı olduğunu düşünürüz. Bu yüzden sınıflarımızda hareketin önemine inanırız. Ders içeriklerimizi yapılandırırken hareket özgürlüğünü önemseriz.