Menü
Hayal Gücü

Okulun çocukların hayal gücünü öldüren değil, aksine katlanarak büyümesine ve gelişmesine olanak tanıyan bir yer olması gerektiğine inanırız. Bu yüzden çocukların var olan hayal güçlerinin farklı uyaranlarla gelişmesi için çaba gösteririz. Çizilecek pembe ağaçların değerini bilir, “neden yeşil değil?” diye sormadan ağacın yanına çizilecek inanılmaz hayallerin peşine düşeriz.

Kendini İfade Etme

Okulumuzda öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri farklı kanallar oluştururuz. Sadece sözcüklerin değil, sanatın, dramanın ya da duyularımızın da birer ifade aracı olduğunu bilerek öğrencilerimizin kendilerini ifade ederken rahat olmaları için onları teşvik eder ve yeni ifade yöntemleri bulmalarına destek oluruz.

Açık Fikirlilik

Fide Okullarında her görüş değerlidir ve dinlenilir. Öğrencilerimizin sabit bir düşünce yapısıyla değil, gelişmeye açık bir düşünce yapısıyla büyümelerini isteriz.

Hatalardan Korkmama

Hangi sınıfta bir sessizlik varsa, o sınıfta, yapılan yanlış sonrası verilen olumsuz geri bildirimin etkisi vardır. Bu yüzden bizim sınıflarımızda ses vardır. Öğrencilerimize yanlışları sonrası olumsuz geri bildirim verilmez. Yanlışlar mutlaka düzeltilir ama bu süreç öğrencilerin konuşmalarını engelleyecek şekilde yönetilmez. Hatta öğrencilerimiz gerekirse hata yapmaya yöneltilerek, sonuçlarının korku gerektirmediğini görmeleri sağlanır. Tüm öğrenciler risk almaya ve hata yapsalar bile tekrar denemeye teşvik edilirler.

Problem Çözme

Fide Okullarında öğrencilerimize özgür ve sistemli düşünebilme becerileri kazandırmayı hedefleriz. Öğrencilerimizin, karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki araçları kullanarak çözüm üretebilmelerini teşvik ederiz.

Keşfetme

Fide'nin meraklı ve problem çözebilen öğrencileri keşfederek öğrenir, keşfettikleri bilgiyi sahiplenerek yeni keşiflere hazırlanırlar. Okulumuzdaki öğrenme ortamlarımızı öğrencilerin keşfetme arzusunu harekete geçirecek şekilde tasarlarız.

Merak

Her şey merakla başlar ve çocuklar doğal merakla büyürler. Merak ettikçe öğrenir, yaşadıkları dünyayla daha sıkı bağlar kurarlar. Fide'de çocukların doğuştan gelen merak duygularını daha da canlandırmaya çalışırız. Öğrenme sürecinde çocukların meraklarının izini sürerken sorular sormalarına olanak tanır, yanıtını bildiğimiz soruları öğrencilerimize sormayız.

Çok Yönlülük

Her öğrencinin güçlü ve geliştirilmeye açık yönleri farklıdır. Öğrencilerimizin bu konudaki farkındalıkları önemlidir. Biz öğrencilerimizin kendi kişisel özelliklerini bilerek çok yönlü gelişim göstermelerine çaba gösteririz. İyi bir matematik bilgisinin yanında, iyi bir müzik dinleyicisi olmanın ya da davul çalmanın ve bunlarla birlikte iyi öyküler yazmanın hayal değil çok yönlülük olduğunu bilir, bu amaçla çalışırız.

Yılmamak

Araştırmalar, ne iş yaparsa yapsın, yaptığı işte çok başarılı olan insanların bir tek ortak özelliği olduğunu gösteriyor: Asla yılmamaları. Hayatın bu kadar hızlı aktığı, teknoloji sayesinde işlerin bu kadar çabuk halledildiği bir dünyada, isteklerine çok çabuk ve az çabayla ulaşan çocuklara kendi yollarında yılmadan ilerlemeyi nasıl öğretebiliriz? Fide'de çocuklar, hedeflerimiz olduğunu bilir. Çabalamanın çok değerli olduğuna ve çok çalışmanın hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağına inanmayı öğrenirler.

Hedef Koymak

Okulumuzun, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin sosyal ve akademik hedefleri vardır. Amacımız ölçülebilir hedefler belirleyerek gelişimimizi gözden geçirip desteklemektir.