Fide'nin Temel İlkeleri

Çocuğun Üstün Yararı

Çocuğun Üstün Yararı

Farklılaştırma, yaşamla bağ kurma, hareketlilik, bütünsel öğrenme ortamı, merak

İyilik Hâli

İyilik Hâli

Oyunsu süreçler, öz farkındalık, sosyal beceri, akademik ve sosyal benlik algısı, sağlık-güvenlik, dayanıklılık, açık fikir, denge
Dayanışma

Dayanışma

İçsel rekabet, yaşam rolleri ve becerileri, ortaklaşma, iş birliği
Evrensel Değerler

Evrensel Değerler

Farklılıklar, kişisel bütünlük, hakkaniyet, insan onuruna saygı, toplum hizmeti, merhamet
Demokratik Kültür

Demokratik Kültür

Çocuğa söz hakkı, açık ve şeffaf iletişim
Başarı

Başarı

Hedef belirleme, sorumluluk alma, öğrenme çıktıları, beceri gelişimi, bilimsel düşünce, sürdürülebilirlik, takip
Estetik Algı

Estetik Algı

Özen, değer verme, eleştirel düşünme, bakış açısı, yaratıcılık
Az Daha Çoktur

Az Daha Çoktur

Derinlik, nitelik, içselleştirme, sadelik
Ritim-Rutin-Ritüel

Ritim-Rutin-Ritüel

Kültür, gelenek, eylem, akış
Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
WhatsApp