Menü
Empati

Fide Okullarında öğrenciler; diyaloğa açık iletişim kültüründe, herkesin fikirlerini rahatça dile getirebildiği güvenli öğrenme ortamlarında, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik proje çalışmalarında ve ortak hedefe yönelik takım çalışmalarında empatiyi yaşayarak öğrenirler.

İş Birliği

İş birliği, eğitim felsefemizin ve okul kültürümüzün yapı taşlarından biridir. Fide, gücünü iş birliğinden alır. Eğitimin doğasında; aile, öğretmen, okul ve çocuk arasındaki iş birliğinin olduğuna inanan Fide Okullarında öğretmenler de birbirlerinden öğrenmek için iş birliği yapar. İş birliği bir yaşam şekli olarak, doğal bir şekilde çocuğa aktarılır.

Hoşgörü

Okulumuzda her tür etnik, dinsel, ırksal, cinsel ve kültürel farklılığa saygı duyarız. Farklılıkları ötekileştirmek, inkâr etmek ya da çoğunluk içinde yok saymak yerine herkesin birbirinin özgün farklılıklarını tanımasına ve ifade etmesine olanak tanırız.

Vicdan

Fide Okulları akılların yanı sıra kalplerin de eğitimle dönüşeceğine inanır. Kalplerin de sosyal yaşantılarla geliştiğini ve güçlendiğini bilerek toplumsal olaylara karşı duyarlı davranmayı teşvik ederiz.

Eşitlik ve Adalet

Fide Okullarında öğrenciler; diyaloğa açık iletişim kültüründe, herkesin fikirlerini rahatça dile getirebildiği güvenli öğrenme ortamlarında, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik proje çalışmalarında ve ortak hedefe yönelik takım çalışmalarında empatiyi yaşayarak öğrenirler.

Cesaret

Okulumuzdaki her çocuğun kişiliğinin, ihtiyaçlarının, ilgi ve yeteneklerinin kendine özgü olduğuna inanırız. Bu yüzden çocukları, kendi potansiyellerini ve ilgilerini keşfetmeleri için cesaretlendiren bir eğitim yaklaşımını benimseriz. Çocukların kendi seslerini bulmaları, bu sesi yaratıcı ve yapıcı bir şekilde güvenle kullanmaları ve böylece kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri Fide’nin eğitim yaklaşımının temel unsurlarından birini oluşturur.

Dürüstlük

Dürüstlük okulumuzun temel değerlerinden biri olarak kabul edilir. Fide Okulları, dürüstlüğün güvene dayanan bir samimiyet olduğuna ve samimiyetin insanı ve eğitimi güçlendireceğine inanır. Bu yüzden okulumuzda yaşantıların, fikirlerin ve duyguların dürüstçe paylaşılması desteklenir.

Bireysellik

Fide Okullarında çocukların becerileri, yetenekleri ve başarıları, standart sınavlara ya da değerlendirmelere göre ele alınmaz. Her çocuğun, kendi potansiyeline uygun olan başarıya nasıl ulaşabileceği araştırılır. Bu süreçte çocuğun kendi bireyselliğini keşfetmesi sağlanır.

Coşku

Fide Okulları, öğrenmenin bir çocukta yarattığı coşkuyu eğitim sürecinde hiç kaybetmemeyi hedefler. Okulumuzun eğitim yaklaşımı; okulu ve öğrenmeyi sevmenin öneminin bilinciyle kurgulanır.

Yurttaşlık Bilinci

Bireylerin bugün yaptığı seçimler, dünyanın geleceğini de şekillendirir. Öğrencilerimizin, bu dünyanın değerli bir parçası olduklarının bilincinde olmalarını sağlamak için çaba gösteririz. İçinde yaşadığı dünyanın iyiliği için eyleme geçmeyi önemseyen, kişisel ve toplumsal düzeyde sorumluluklar alabilen ve değişimde aktif olarak rol alabilen vatandaşlar olmalarını isteriz.

Demokrasi Bilinci

Biz yetişkinlerin gözüyle ve mantığıyla kurgulanmış bir okulun sadece bizim yansımamız olacağını biliyoruz. Odağın öğrencilerde olduğu okulumuzda, okulla ilgili söylenecek sözlerde, alınacak kararlarda öğrenci temsili sağlarız. Okulumuzda sadece çoğunluğun değil her görüşün değer görmesi için fırsat yaratır, bu sayede her sözün anlam bulduğu bir demokratik yapı oluştururuz.