Bu yılın unutulmazlarından biri de Fideliler Sahnedeydi.