Menü
Zeynep Uymur

Zeynep Uymur Türkçe Öğretmeni zuymur@fideokullari.k12.tr

1979'da İzmir'de doğdu. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu. İstanbul Üniversitesi Yeni Edebiyat Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yaptı.

İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında edebiyat alanında "Sâmiha Ayverdi'nin İstanbul'u" adlı yüksek lisans çalışması, İBB Yayınları tarafından basıldı. Ankara Üniversitesi TÖMER'de üç yıl yabancılara Türkçe okutmanlığı yaptıktan sonra İstanbul'da öğretmenlik mesleğine Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni olarak devam etti. MYP Türkçe Öğretmenliği, koordinatörlükle birlikte devam ettirdiği öğretmenlik yaşamına Kanada Merkezli Erickson Coaching School'dan aldığı koçluk eğitimini de ekleyerek çeşitli disiplinlerde atölye çalışmaları yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimiyle "Gülen Beynim", "Felsefi Okuma", "Varlığınla Değerlisin Aile Atölyesi" gibi atölyeleri düzenli olarak devam ettirdi. 2021 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne başladı ve eğitimine devam ediyor.

Yaşamın renklerine hayranlık duyan, kalbinde her zaman merakla dünyayı keşfeden bir çocuk taşıdığını söylüyor. Bu nedenle de öğrencileriyle öğrenip büyümeye devam ettiğini düşünüyor.

Fide Okulları İdealtepe Kampüsünde Türkçe Öğretmeni olarak görev yapıyor.